ایلان ماسک، توییتر و تسلا؛ تاکتیک‌هایی مدیریتی که تاریخ را تکرار می‌کنند

از خوابیدن در دفتر کار تا حاکم‌کردن فضای ترس و هشدار ورشکستگی در آینده‌ای نزدیک؛ تاکتیک‌های مدیریتی ایلان ماسک پس از تسلا، اکنون به توییتر تزریق شده است.

مطالب مرتبط