جنگ حقوقی با اپل حتی برای ثروتمندترین فرد دنیا هزینه‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت

ایلان ماسک که از جنگ با قدرت‌های بزرگ لذت می‌برد، مشغول مچ‌اندازی با شرکتی شده است که غالباً علاقه‌ای به تنش ندارد؛ اما به مخالفانش ثابت کرده که پا روی دم شیر می‌گذارند.

مطالب مرتبط