بررسی جدیدترین گزارش Speedtest: وضعیت اینترنت ثابت و موبایل در ایران

 

گزارش جدید Speedtest نشان می‌دهد که سرعت شبکه ثابت در ایران در ماه فوریه ۲۰۲۴ با کمی کاهش به ۱۳.۵۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است. در مقابل، سرعت شبکه موبایل با افزایش جزئی به ۳۴.۷۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

در سطح جهانی، میانگین سرعت شبکه ثابت و موبایل نیز افزایش یافته است.

بر اساس گزارش ماهانه اسپیدتست، که نگاهی به وضعیت سرعت شبکه در سراسر جهان دارد، ایران در ماه فوریه ۲۰۲۴ شاهد کاهش اندکی در سرعت شبکه ثابت بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی سرعت شبکه هم برای نسخه‌های ثابت و هم موبایل افزایش یافته است؛ سرعت شبکه موبایل جهانی از ۴۹.۹۹ مگابیت بر ثانیه به ۵۱.۱۶ مگابیت بر ثانیه و سرعت شبکه ثابت از ۹۱.۷۷ مگابیت بر ثانیه به ۹۲.۲۶ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

در رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش شبکه ثابت با ۴ پله سقوط در رتبه ۱۵۷ام قرار گرفته است.

در ایران، با وجود کاهش جزئی سرعت شبکه ثابت از ۱۳.۵۸ مگابیت بر ثانیه به ۱۳.۵۱ مگابیت بر ثانیه، رتبه کشور در این زمینه چهار پله سقوط کرده و به رتبه ۱۵۷ جهانی رسیده است. از سوی دیگر، سرعت شبکه موبایل با افزایشی از ۳۲.۷۷ مگابیت بر ثانیه به ۳۴.۷۱ مگابیت بر ثانیه، رتبه ایران را در این بخش ثابت نگه داشته و کشور همچنان در رتبه ۷۴ جهانی قرار دارد.

در سطح بین‌المللی، سنگاپور با ارائه سرعت شبکه ثابت ۲۸۶.۶۶ مگابیت بر ثانیه در صدر قرار دارد، در حالی که شیلی و هنگ‌کنگ به ترتیب با سرعت‌های ۲۷۲.۰۱ مگابیت بر ثانیه و کاهش یک پله‌ای، در رتبه‌های بعدی هستند.

در بخش شبکه موبایل، قطر با پیشی گرفتن از رقبا و ارائه سرعت ۲۸۶.۴۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه اول جهانی قرار گرفته است. امارات‌متحده عربی و کویت نیز با سرعت‌های ۲۸۴.۲۱ مگابیت بر ثانیه و ۲۱۶.۹۶ مگابیت بر ثانیه، در رتبه‌های دوم و سوم جهانی ایستاده‌اند.

 

مطالب مرتبط