برای اولین بار در تاریخ، پژوهشگران با کمک کربن دی‌اکسید بالا برق ساختند.

پژوهشگران آزمایشگاه‌ ملی‌ سندیای آمریکا برای اولین مرتبه در تاریخ‌ توانستند به جای‌ بخار‌ با استفاده‌ از کربن دی‌اکسید فوق‌ بحرانی‌ برق تولید‌ کردند.

پژوهشگران آزمایشگاه‌ ملی‌ سندیای آمریکا برای نخستین بار‌ در تاریخ‌ توانسته‌اند که برای ساختن برق به جای‌ بخار‌ از کربن دی‌اکسید بالا بحرانی‌ را مصرف کنند، این شیوه توانسته ۱۰ کیلووات انرژی‌ را به شبکه برق پایگاه‌ های نیروی هوایی‌ سندیا -کرتلند اضافه‌ نماید .

بر اساس بیانیه آزمایشگاه ملی سندیا، کربن دی‌اکسید فوق بحرانی یک ماده غیرسمی و پایدار است که تحت فشار بسیار زیاد به‌صورت همزمان شبیه مایع و گاز عمل می‌کند. با توجه به این که این ماده در داخل سیستم باقی می‌ماند و به شکل گاز گلخانه‌ای آزاد نمی‌شود، می‌تواند از بخار خیلی داغ‌تر شود. به همین خاطر می‌تواند خیلی بهتر در تبدیل گرما به برق ایفای نقش کند.

مهندسان سندیا  مقدار کمی توانستند با موفقیت سیستم کربن دی‌اکسید فوق بحرانی را به ۳۱۵ درجه سلسیوس برسانند، و از آن برای تولید برق در شبکه استفاده کنند. آن‌ها در این آزمایش ۱۰ کیلووات برق را به شبکه پایگاه نیروی هوایی افزایش دادند که اگرچه رقم بالایی نمی‌باشد اما گام نخست مهمی حساب میاید.

تولید برق با کربن دی‌اکسید به‌طور یکنواخت ممکن شد

«درین فلمینگ»، محقق ارشد این پروژه گفته که : «ما با موفقیت کمپرسور تناوب‌گر توربین ها را سه بار در یک چرخه ساده برایتون کربن دی‌اکسید فوق بحرانی راه انداختیم و سه بار مشکل خاموش شدن داشته ایم، و برق را به‌طور یکنواخت به مدت ۵۰ دقیقه به شبکه سندیا-کرتلند تزریق کردیم.

فلمینگ ادعامی‌کند  که مهم‌ترین نکته‌ راجع‌به این آزمایش‌ جلب‌ رضایتمندی سندیا برای متصل شدن‌ به شبکه بود‌ه . فلمینگ در ادامه گفته است که : « هر شخصی که رو شبکه‌های برق نظارت می‌کند‌ ، با احتیاط‌ درباره‌ چیز‌هایی‌ که به سیستم‌ متصل می‌کنید تصمیم‌ می‌گیرد‌ ، چون که ممکن‌ می باشد شبکه را مختل‌ بکنید . » با این حال‌ ، آن‌ها توانستند این کار‌ را با پیروزی‌به اتمام برسانند.

« رادنی کیت » ، مدیر‌ تیم مفاهیم‌ حرفه‌ای این آزمایشگاه‌ را که روی این فناوری‌ کار‌ می‌کند‌، می‌گوید : « چند سالی هست که تلاش داریم به این نقطه‌ برسیم و اکنون با به نمایش‌ گذاشتن‌ این مسئله‌ که می‌توانیم کامپیوتر خودش را از راه یک ابزار تجاری به شبکه برق پیوند کنیم ، آغازین پل برای استحصال به یک ساخت‌وکار به وجود آوردن برق موثرتر را پس سر گذاشته‌ایم.

این گروه اکنون سعی‌ دارد‌ سیستم‌ خود‌ را به نحوی درست کند‌ که توانایی فعالیت‌ در دما‌های‌ بالاتر نیز داشته  باشند.

 

منبع:digiato

مطالب مرتبط