۵G در دهه آینده تریلیون‌ها دلار سود به‌ارمغان می‌آورد

به نقل از زوم ایت ۵G مزایای زیادی برای صاحبان فناوری خواهد داشت و در دهه‌ی آینده، تریلیون‌ها دلار سود را به‌همراه خواهد داشت؛

ادامه