یوتیوب از این پس روی ویدیوهای Monetize نشده نیز تبلیغ نشان می‌دهد

یوتیوب قصد دارد از این پس در ویدیوهای کانال‌هایی که برای کسب درآمد اقدام نکرده‌اند نیز تبلیغ نمایش دهد.

ادامه

یوتیوب نمایش تبلیغ بدون پرداخت هزینه به صاحبان کانال‌ها را کلید زد

این پلتفرم از این پس روی ویدیوهای صفحاتی نمایش تبلیغ را آغاز می‌کند که مشمول برنامه درآمدزایی نیستند.

ادامه