حکم بازداشت سخنگوی متا

دادگاهی در مسکو دستور بازداشت غیابی سخنگوی متا اندی استون را برای محاکمه صادر کرده

این دادگاه ۲ ماه دیگر درباره برخی اتهامات مرتبط با تروریسم برگزار می شود.

البته استون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی موضع روس ها نسبت به این شرکت سختگیرانه تر شده است. پس از ممنوع شدن پلتفرم های اجتماعی متا یعنی فیس بوک و اینستاگرام نیز پس از آغاز درگیری ها در روسیه .متا به دلیل فعالیت های افراط گرایانه در روسیه مجرم شناخته شد.

در اواخر سال گذشته میلادی وزارت کشور روسیه درباره اندی استون تحقیقاتی را بدون اعلام کردن اتهامات آغاز کرد. دادگاه منطقه باسمانی مسکو اعلام کرد استون متهم شده به ترویج فعالیت های تروریستی، فراخوان عمومی برای انجام فعالیت های تروریستی تبلیغ تروریسم و همچنین فراخوان عمومی برای فعالیت های افراط گرایانه.

کمیته تحقیقاتی روسیه در مارس ۲۰۲۲ میلادی اعلام کرد تحقیقات جنایی را درباره فعالیت های غیرقانونی کارمندان متا آغاز کرده و در همان زمان از استون نام برده و گفته شد وی ممنوعیت فراخوان برای خشونت علیه ارتش روسیه در پلتفرم هایش متا را برداشته و به این ترتیب فعالیت های افراط گرایانه را ترغیب کرده است.

منبع:خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط