یوتیوب محتوای نامناسب برای کودکان را خودکار حذف می‌کند

به نقل از زوم ایت یوتیوب قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت خودکار، محتواهای نامناسب برای کودکان را حذف ‌کند. یوتیوب، بزرگ‌ترین

ادامه