هوش مصنوعی ؛ بهبود در دقت تشخیص و درمان بیماری ها

پژوهشگران دانشگاه شیراز باهمکاری آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغزایران، بااستفاده ازفناوری هوش مصنوعی راهکاری برای افزایش دقت تشخیص ودرمان بیماری‌هاارائه دادند. دکتر اشکان سامی، دانشیار

ادامه

توانایی هوش مصنوعی در تشخیص کرونا در کمتر از 20 ثانیه

در حدود دو ماه قبل و هنگامی که کرونا ویروس جدید در چین شناسایی شده بود، تعدادی از محققان هوش مصنوعی با استفاده از

ادامه

بزودی داروی ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی روی انسان آزمایش می شود

هوش مصنوعی در زمینه های مختلف دستاوردهای بسیاری داشته است و این بار در یک گام تاریخی در حوزه دارو سازی، به زودی یک

ادامه