کاهش تعرفه رومینگ مشترکین همراه اول با ۶۰ اپراتور مهم جهان

تا به امروز مشترکین همراه اول میتوانستند در زمان سفر به سی کشور دنیا از قراردادهای تخفیفی این شرکت با اپراتورهای خارجی بهره مند

ادامه