این هوش مصنوعی سخنان شما را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کند

هوش مصنوعی مترجم متا می‌تواند انقلاب ابزارهای ترجمه‌ی گفتار باشد و ارتباط بین مردم جهان را با روشی یکپارچه و لحنی طبیعی فراهم کند.

ادامه