فیسبوک اطلاعات حساسی مثل دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی را از پروفایل کاربران حذف می‌کند

فیسبوک از هفته‌ی دوم آذر اطلاعاتی مثل دیدگاه‌های مذهبی و سیاسی و گرایش جنسی را از پروفایل کاربران حذف می‌کند. پروفایل‌های فیسبوک از زمان تولد این شبکه‌ی اجتماعی حاوی چنین اطلاعاتی بوده‌اند.

مطالب مرتبط