توسعه ابزار کوچکی که می‌تواند هم‌زمان بیش از ۲۰ درمان را برای سرطان مغز تست کند

این دستگاه جراحان را قادر می‌سازد تا هنگام جراحی تومور مغز تمام ترکیب‌های دارویی را امتحان و بهینه‌ترین را پیدا کنند.

پژوهشگران ابزاری کوچک، هم‌اندازه یک دانه برنج توسعه داده‌اند که می‌تواند هم‌زمان تعداد زیادی درمان را برای انواع سرطان مغز، مانند گلیوما، تست کند. این دستگاه هنگام جراحی در مغز قرار می‌گیرد و می‌تواند آثار داروها را در زمان واقعی روی محیط کوچکی از مغز نشان دهد. به این ترتیب، محدودیت‌های فعلی روش‌های تست برطرف می‌شود و درمانی شخصی‌سازی‌شده برای بیمار فراهم می‌گردد.

مطالب مرتبط