هرس شاخه‌های هوش مصنوعی راهکاری برای کوچک‌تر کردن شبکه‌های عصبی

برای آموزش شبکه‌های عصبی، توان پردازشی زیادی را هدر می‌دهیم، زیرا شبکه‌هایی بزرگ‌تر از آن‌چه نیاز داریم را انتخاب می‌کنیم تا شانس بیشتری برای

ادامه